top of page

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL​

Plans d'actuació municipal (PAM)

Plans específics municipals (PEM)​

Plans Específics Municipal (PEM)

Plans específics municipals (PEM)

 

Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta.

 

 

bottom of page