PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL​

Plans d'actuació municipal (PAM)

Plans específics municipals (PEM)​

Plans Específics Municipal (PEM)

Plans específics municipals (PEM)

 

Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta.

 

 

Oficina

Pere Costa, 3

08600 Berga [Barcelona]
 

Telèfons

M: 699 51 83 63
M: 630 98 68 18