top of page

ENGINYERIA

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Acústica arquitectònica i mediambiental

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Legalització d’aparells de gas

Projectes i direccions d'obra d'instal·lacions

 

  • Contra incendis
  • Alta tensió (AT), mitja tensió (MT) i baixa tensió (BT)
  • Climatització i ACS
  • Receptores de gas
  • Instal·lacions frigorífiques
  • Infraestructures comuns en telecomunicacions
  • Emmagatzematge de productes químics

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

bottom of page