top of page

ENGINYERIA

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Acústica arquitectònica i mediambiental

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Legalització d’aparells de gas

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Projectes d'obertura de noves activitats

La tramitació de llicències d'obertura o llicències d'activitat per a locals, establiments comercials o naus industrials solen ser una tasca complexa per qui no està habituat als seus tràmits. Volem facilitar al nostre client al màxim l'obtenció dels permisos necessaris per obrir el seu local, oferint el millor servei a un cost reduït, que comprèn:

​Estudi previ​

Estudi previ de les necessitats del local per al compliment de la normativa vigent, segons el tipus d'activitat, superfície i ubicació.Plantejament

Plantejament amb el client de les diferents possibilitats d'actuacions a realitzar en el local per a l'adequació a la normativa i assessorament tècnic

Projecte tècnic ambiental (llicència d'activitat)

S'inclou el projecte de totes les instal·lacions necessàries contra incendis, electricitat, ventilació, climatització, gas, residus, accessibilitat, estudi acústic, etc., d'acord amb la normativa vigent.Tramitació i seguiment

Tramitació i seguiment de la Llicència d'Activitat Ambiental amb l'Ajuntament, bombers, medi ambient i les entitats de control autoritzades, donant resposta als informes emesos per aquestes, fins a l'aprovació definitiva del projecte d'activitat.Seguiment i assistència tècnica a l’obra

Seguiment i assistència tècnica a l’obra de la correcta execució de totes les instal·lacions del local per verificar la seva correcta instal·lació i posada en marxa.Certificat final d’obres i d’instal·lacions

Realització del certificat final d'obres i d'instal·lacions amb la seva posterior gestió del certificat final d'obra i d'instal·lacions.

bottom of page