top of page

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Redacció i revisió dels Plans d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES)

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Projectes i estudis d'instal·lacions SOLARS TÈRMIQUES

Aquest tipus d’energia es basa en l’aprofitament de la radiació solar, que incrementarà la temperatura del fluid d’un circuit primari, per posteriorment, transferir-la a l’aigua sanitària, al circuit de calefacció o a la piscina.​

 

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

bottom of page