top of page

SEGURETAT I SALUT

Conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses​

Coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra

Redacció d'Estudis i Plans de seguretat i salut

Formació en prevenció de riscos laborals per a diferents riscos (elèctrics, construcció, etc.)

Formació en prevenció de riscos laborals per a diferents riscos (elèctrics, construcció, etc.)

Va dirigit a les empreses que tinguin treballadors en algun d’aquests riscos i que necessitin una formació específica per reduir els accidents de treball.

 

bottom of page