top of page

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Redacció i revisió dels Plans d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES)

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Estudis d'estalvi energètic en l'enllumenat exterior i interior

La consciència pel respecte al medi ambient és cada dia més present en totes les activitats socials i econòmiques.

L’alt preu dels recursos energètics obliga a buscar la major eficiència. El sector de l’enllumenat (ciutats, vies de comunicació, edificis, etc.) suposa actualment un dels majors costos econòmics a nivell energètic, tant per l’Administració com per a empreses privades.

maciàtècnic ofereix l’assessorament tècnic per a l’obtenció de la instal·lació i sistema més adequat, eficient, fiable, adaptat a les necessitats i característiques del nou enllumenat a implantar o substituir. Per això col·laborem amb les millors marques del mercat, podent oferir uns productes d’alta qualitat, amb major eficiència energètica i amb garanties pioneres en el mercat.

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

bottom of page