top of page

ENGINYERIA

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Acústica arquitectònica i mediambiental

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Legalització d’aparells de gas

Projectes de legalització d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

​​maciàtècnic també fa projectes per a legalització d’instal·lacions i els seus corresponents butlletins per tramitar-ho a l’organisme corresponent.

 

 

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

bottom of page