top of page

ENGINYERIA

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Acústica arquitectònica i mediambiental

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Legalització d’aparells de gas

Projectes i direccions d'obra civil

Redactem projectes de diverses tipologies gràcies a la nostra llarga experiència en el món públic i privat

  • Naus industrials
  • Urbanització
  • Vials
  • Camins
  • Portades d’aigua
  • Tractaments d’aigua
  • Dipòsits d’aigua

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

bottom of page