top of page

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Redacció i revisió dels Plans d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES)

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals i establiments

​L’elaboració de plans d’estalvi es basa en fer auditories als edificis o instal·lacions industrials.Les principals actuacions encaminades a reduir el consum energètic de les diferents instal·lacions es realitzen en les àrees de:    Il·luminació: no només canviant els sistemes, sinó també introduint reguladors automàtics


    Climatització estiu / hivern: mitjançant controls de presència, regulació de temperatures

           optimitzada, entre d’altres


    Sistemes de bombeig


    Reguladors de velocitat


    Sistemes de ventilació


    Optimització del consum elèctric


    Aire comprimit i reutilització de l’aire generat, entre d’altres

bottom of page