ENGINYERIA

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Acústica arquitectònica i mediambiental

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Projectes d'ampliació i reforma d'activitats

 

En el cas d'executar algun tipus d'obra, els ajuntaments requereixen aquest projecte juntament amb la Llicència d'Activitats per agilitzar tràmits. S'inclou una descripció de les obres a realitzar, la gestió dels residus i l'estudi bàsic de seguretat i salut.

 

 

Legalització d’aparells de gas

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Oficina

Pere Costa, 3

08600 Berga [Barcelona]
 

Telèfons

M: 699 51 83 63
M: 630 98 68 18